Atmosfer ve Katmanları

Dünya’nın atmosferine ve katmanlarına dair bilgilere yer veriyoruz. Atmosferin katmanlarına maddeler halinde değiniyoruz.

Dünya, Güneş’e 150 milyon kilometre uzaklıkta bulunmakta olan, içerisinde yaşam bulundurduğu bilinen gezegendir ve insanlar Dünya içerisinde yaşamakta ve katmanlar ile korunmaktadır. Dünyanın çevresinde yer alan katmanlar dünya için koruyucu kabuk görevini üstlenmektedir. Atmosferin katmanları kendi içerisinde farklı isimlendirmeler ve ayrımlarla karşımıza çıkmaktadır.

Troposfer

Ekvator üzerindeki kalınlığı 16 kilometre kadarken kutuplara doğru 10 kilometreye kadar düşer ve su bu katmanda yer alır. Su ve gazların yer aldığı katman, bunun yanında tüm hava olaylarının gerçekleşmekte olduğu bir katmandır. Troposferin en altı daha sıcaktır. Yükseldikçe sıcaklık düşer. Her 100 metrede sıcaklık 0.65 derece inmektedir ve katmanın en yüksek kısmına gelindiği zaman sıcaklık -56,5 santigrat dereceye kadar düşer.

Stratosfer

İkinci katmandır. Strat katman da denir. Alt kısmı soğuk, üst kısmı sıcak bir hava olduğundan dolayı troposfere nazaran teras bir akış yer alır. Bunun nedeni bu katmanda hava olaylarının olmamasıdır. Bu yüzden alt bölgede soğuk ve ağır bir hava yer alırken üst bölgede ılık ve hafif bir hava vardır. Katmanın kalınlığı ise 35 kilometre seviyesindedir. Güneşten gelen zararlı ışınlardan koruyan bir katmandır.

Mezosfer

Üçüncü sıradaki katmandır. 35 kilometrelik kalınlığa sahiptir. Dünya gezegenini göktaşlarından korumak noktasında etkilidir. Atmosfere girmiş olan meteorlar bu katmanda buharlaşmaktadır ve böylece Dünya zarar görmemektedir. Bu katmanda Termosfer katmanına nazaran daha fazla gaz vardır.

Termosfer

2000 santigrat derecesine kadar ulaşabilen sıcaklığıyla dikkat çeken termosfer, buna rağmen ısıyı yeterli şekilde iletebilecek gaz moleküllerine sahip olmadığı için yüksek santigrat derecede bile üşümeye neden olabilecek türden bir atmosfere sahiptir ve Uluslararası Uzay İstasyonu bu katmanda bulunmaktadır.

Ekzosfer

Dünya ile Uzay boşluğu arasında bir sınır görevi görmekte olan en dış katmandır. İçerisinde az miktarda gaz yer alır. Haberleşme uyduları bu katmandadır. Katmanın kalınlığı yaklaşık 10000 km’dir. 

Cevap bırakın