3D Yüz Protezi Baskı Aşamasına Dair Bilinmesi Gerekenler

Bu yazımızda 3D yüz protezi baskı aşamasına ilişkin olarak bilgilere yer veriyoruz. İşte konuya ilişkin detaylar…

Protez üretimleriyle ilgili olarak geleneksel protez üretim yöntemlerinin köklü olduğu ve günümüzde de yaygın bir şekilde kullanıldığı bilinmektedir. Protezlerin sağlanması pek çok hastaya önemli seviyede destek sağlamaktadır. Onların normsal günlük aktivitelerine devam etmelerine imkan tanımaktadır. Ancak avantajlarına rağmen ışınma, yıpranma, ultraviyole radyasyona maruz kalma sebebiyle bir süre sonra malzeme bozulması, renk solması gibi sorunlar yaşanır yani dayanıklılık sorunları vardır. Bu yüzden yüz protezleri maliyetli ve zaman alıcı bir süreç olan yenilenme işlemlerinin uygulanmasını gerektirecektir.

Son yıllarda 3D baskı dahil katmanlı üretim teknolojisinin önemli seviyelere geldiği bilinmekte olup 3B görüntüleme teknikleri konusunda evrim yaşanması sayesinde hedef nesnenin geometrik verilerinin doğru alınması ve 3B dijital modellere dönüştürülmesi mümkün olmaktadır. Günümüzde cerrahi planlama ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesinde, yüz bozukluğunun teşhisinde yaygın olarak kullanılmakta olan teknoloji, geleneksel görüntü yakalama teknolojisiyle karşılaştırıldığı zaman görüntü işlemenin çok daha karmaşık bir çalışma sürecine sahip olduğu söylenebilir.

Yüz protezlerinde doğru renk reprodüksiyonu oldukça önemli olup cilt rengi reprodüksiyonunun kalitesi yüz protezlerinin genel kalitesini etkilemektedir. Son yıllarda hassas üç boyutlu renkli görüntü reprodüksiyonuna öncelik veren yüz yumuşak doku protezleri üretilmesi için yenilikçi yöntemler geliştirilmiş ve özel 3B işlemeyle ilgili çerçeve protokol tasarlanmıştır.

Yapılacak 3B baskının ardından aşırı kullanılmamış tozun giderilmesi, son işlemenin nihai modelinin üretilmesi için gereklidir. Tam renkli 3B baskı, geliştirilen ve gelişen farklı 3B renkli baskı teknolojileriyle alakalı olarak ileri teknoloji olarak öne çıkmaktadır. Massachusetts Institute of Technology’de geliştirilmiş olan tozun ardışık katmanlar olarak biriktiği mürekkep püskürtmeli baskıya dayanır. Üç (CMY) veya dört (CMYK) renkli bağlayıcıyla beraber şeffaf bir bağlayıcıyla karıştırılarak toz malzemeyi katman halinde tam renkli sepktrumda yazdırma işlemi yapılır. Alçı, öncelikle plastik toz ile birlikte kullanılır ve bunun yanında cam, seramik, nişasta gibi malzemeler de işlenebilmektedir.

Cevap bırakın