Desalinasyon Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Bu içeriğimizde desalinasyon teriminin ne olduğuyla ilgili bilgiler verecek ve çevreyi nasıl etkilediğine değineceğiz. İşte konuya dair detaylar…

Dünya üzerindeki suyun sadece %2,5 kadarının tatlı su olduğu bilinmektedir. Bunun da sadece bir kısmının insan tüketimine uygun olduğu ortadadır. Sürekli artan nüfus da düşünüldüğü zaman insanların deniz suyundan arıtma işlemlerine duyacağı ihtiyaç daha da artacaktır.

Deniz suyunun tuz ve diğer minerallerden arındırılarak içme suyu haline gelmesi amacıyla uygulanan dönüştürme işlemine desalinasyon denilmektedir. İlkel çağlarda tuzdan arındırma biçimleri kullanılıyor olsada endüstriyel ölçekte tuzdan arındırma yöntemleri 20. Yüzyılın ortalarından itibaren kullanılmıştır.  Günümüzde ise 150’den fazla ülkede yüzbinlerce insan tuzdan arındırma sistemlerinden su elde eder

Günümüzde kullanılan yaygın arındırma kategorisi şu şekildedir:

  • Termal teknolojiler (damıtma olarak da geçer)
  • Kimyasal işlemler
  • Membran teknolojileri
  • Termal Damıtma Teknolojisi

Tuzu geride bırakarak buharlaşana dek kaynar su içermekte olan bu yöntemde tuzsuz olan su buharı yoğuşma yoluyla geri toplanmaktadır. Bunu sağlanması için büyük bir ısı enerjisinin kullanılması ve aynı zamanda buhar jeneratörlerinden yararlanılması gerekmektedir. Özellikle Orta Doğu’da yaygın olarak kullanılmaktadır.

Membran Ayırma Yöntemi

Membran kullanılarak tuzlu sudan arındırma teknolojisinde tuzlu suyun birkaç küçük, yarı geçirgen zardan zorlanarak yoğun basınç uygulanmasını içermektedir. Zarlar suyun geçmesine izin vermektedir fakat çözünmüş suların geçmesini engellemektedir.  En yaygın membran işlemi 1950 yıllarında geliştirilen ters ozmoz olup, 19970 yılında da ticarileştirilmeye başlanmıştır.

Desalinasyon’un Faydaları

Tatlı su kaynaklarına olan talebin azaltılması, tatlı su kaynaklarına bağımlı habitatların hayatlarının korunması noktasında önemlidir. Desalinasyon özellikle te tarım tesislerinde kullanılması bakımından oldukça önemlidir.. Su kıtlığı olan bölgelerde de su arındırma tesisleri kullanarak su güvenliğinin sağlanması mümkün hale gelebilir ve dünya çapında susuzluk sorununa çare bulunabilir.

Öte yandan günümüzde tuzdan arındırma tesislerinin büyük bölümünün hala fosil yakıtlardan yararlanmakta olduğu unutulmamalıdır. Bu da iklim şartları için olumsuz bir durum olarak öne çıkar. Yine de yenilenebilir enerjiyle çalışmakta olan tuzdan arındırma tesisleri de bulunmaktadır. Bunların daha yaygın hale gelerek desalinasyonun faydalarının daha ön planda olmasının sağlanması beklenmektedir.

Cevap bırakın