Göz İzleme Teknolojisinin Günümüzdeki Kullanımı

Göz izleme teknolojisi günümüzde reklamcılık, sinema, oyun gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmakta olup bu içeriğimizde günümüzdeki genel kullanımına ilişkin bilgiler veriyoruz.

Teknoloji her geçen gün daha da gelişmekte ve özellikle son yıllarda göz izleme teknolojisinin büyük bir gelişim kaydettiği aşikar. Göz izleme teknolojisi günümüzde internet, reklam ve oyun dizaynı gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda 3D simülasyon uygulamalarında eğitim amacıyla kullanılmaktadır.

Göz izleme teknolojisi sisteminin kullanım maliyeti yüksektir ve testlere katılan katılımcılar gözlendiklerini bildikleri için genelde doğal davranamayabilir. Bu testlerin tam anlamıyla başarılı olmaması sonucunu doğurabilir. Bu alanda yapılan önemli çalışmalar bulunmakta olup, 1899 yılında Rus araştırmacı Orschansky tarafından ışık demetlerinin yansıması kullanılarak göz hareketlerinin bir ekrana aktarılması söz konusu olmuştur. 1901 yılında ise Cline ile Dodge, korneaya yansıyan ışığı kullanıp ilk göz izleme sistemini oluşturmuşlardır. Fakat sistem yalnızca yatay göz hareketlerini kaydedebiliyordu yani ilk etapta bazı kusurları bulunmakta idi. Buswell’in geliştirdiği sistem 1922 ve 1987 senelerinde daha da geliştirilmiş ve daha başarılı sonuçlara imza atılmıştır. Göz izleme teknolojisinin en hızlı gelişim gösterdiği dönem ise 21. Asır yani içerisinde bulunduğumuz yüzyıldır. Ancak ilk göz izleme hamlesi M.Ö. 500’lü yıllarda Yunan bilim insanı Alcmaeon tarafından kayıtlara geçirilmiştir. Alcmaeon, insanların düşüncelerinin ve ruh halinin kalp değil beyinle ilgili olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır.

Göz izleme İngilizce olarak Eye Tracking terimiyle bilinmektedir. Bir takım cihazlar ile göz bebeği hareketlerinin incelenerek nereye ne sıklıkla bakıldığı ölçülebilmektedir. Örneğin bir nesneye veya ekrana bakarken hangi noktalara odaklanıldığı üzerinde durularak göz tepkileri ölçülmektedir. Göz izleme teknolojisi ile elde edilen veriler son derece değerlidir ve günümüzde gerek halkla ilişkiler gerekse reklam sektöründe bu alanda büyük başarılar elde edilmiştir.

Psikoloji alanında da bir hayli önemi olan göz izlemenin, ruhsal durum ve dikkat durumlarının değerlendirilmesi amacıyla da kullanıldığı bilinmektedir. Günümüzde mühendisler mevcut teknolojik cihazlar sayesinde göz hareketlerinin incelenip odaklanma süresinin tespit edilmesini, ilk odaklanma zamanının belirlenmesini sağlamışlardır.

Göz izleme teknolojisinde sistem kızılötesi ışınlar ile göz bebeği hareketlerini takip eder ve niceliksel, niteliksel olarak çıkarımlarda bulunur. Günümüzde teknoloji devlerinden Google’ın da kullanıcıların göz hareketlerini ölçebilmek için bazı testlerde bulunduğu bilinmektedir. Buna ilave olarak mouse izleme tekniğinden de yararlanır.

Cevap bırakın