Python Liste Veri Yapılarına Dair Bilinmesi Gerekenler

Yazımızda liste veri yapılarına ilişkin bilinmesi gereken unsurlara değiniyor, Python liste veri yapılarına dair bilgiler veriyoruz. İşte konuya ilişkin ayrıntılar…

Python programlama dilinde en fazla tercih edilen veri yapıları listeler olup, listeler tam sayılardan dizelere ve başka bir listeye değin farklı tipte veri parçalarını depolayabilme amacıyla kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra değiştirilebilirler. Yani listenin oluşturulmasından sonra listeye veri ekleme veya çıkartma yapılabilmektedir.

Python’da dört farklı liste türü bulunmakta olup bunlar; Tuple, Set, Dictionary ve List veri yapıları olarak karşımıza çıkar. List elemanları güncelleyip sıralamada her bir elemanın liste içinde birden fazla tekrarlanabilmesine imkan tanır. Dictionary, value ve key şeklinde değer alırlar ve aynı key bilgisi ile birden fazla eleman almaktadır. Tuple ile elemanlar sıralanabilir ancak güncellenemez ve her eleman liste içinde birden fazla kez tekrarlanır.

Veri yapılarında listeler ‘’[‘’ şeklinde köşeli parantez içerisine alınarak oluşturulmaktadır ve bunun yanı sıra her element virgül kullanılarak ayrılmaktadır. Mesela örnek olarak aşağıdaki kodlar verilebilir:

#liste oluşturulması

liste = [‘istanbul’,’ankara’,’izmir’]

print(type(liste))

print(liste)

#Bekenen çıktılar

<class ‘list’>

[‘istanbul’, ‘ankara’, ‘izmir’]

Liste veri yapılarında remove(): kodu kullanılmaktadır ve söz konusu kod silinmek istenen elemanın parametre olarak verilmesi anlamındadır. Bunun yanı sıra pop(): Herhangi bir dizinden eleman çıkartmak için kullanılmaktadır. Dizin belirtilmediği durumlarda listenin en son elemanı silinmektedir.

Bunların yanı sıra Stackler, liste elemanlarının eklenmesi veyahut silinmesinin listenin sonundan yapıldığı bir veri yapısı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Cevap bırakın