Yapay Zeka – Robot Çağı

Günümüzde en çok irdelenmesi gereken olaylardan bir tanesi yapay zekanın günümüz gelişmelerinin odağında oluşudur. Gittikçe elektronik bağlılığa dönüşen yaşam standartlarımızın zaman sonra yapısı ve hareketleri bize benzeyen bir yapay oluşuma dönüşeceği her bilim adamınca benimsenmiş bir olgudur.

1.Verilen Mesaj

Yapay Zeka kurgusu dünya genelinde ilk olarak sinemada gün yüzüne çıkmış ve sonrasında tartışılagelmiştir. Yapay zeka kavramını ilk olarak Spielberg Yapay Zeka (Artificial Intelligence) isimli eserinde kullanmış, bu seriyi ise çokça duyduğumuz ve hemen hemen herkesin izlediğini düşündüğüm Ben Robot (I Robot) filmi takip etmiştir. Bu filmlerde verilmek istenen mesaj dünyanın bu gidişata dur diyemeyeceğidir. Nitekim günümüz bilim adamlarının yaptığı bir sürü çalışmalar neticesinde artık bu tip gelişmelere çok da uzak olmadığımız herkesin malumudur.

2.Firmalar Hakkında (Yine Filmler Vesilesiyle) Edinebildiğimiz Bilgiler

Son dönemlerde gözümüze çarpan en önemli gelişme, yapay zekanın artık günümüzde çok ciddi bir şekilde kullanım alanı bulabilmesini sağlayacak gelişmelere gebe olduğudur. Bunu yakın zamanda çekilmiş bir filmden de anlayabiliyoruz. Film günümüz teknolojisiyle insanların kişisel tercihlerini içeren bir modül yazarak, onlarla aynı düşünce yapısına sahip olabilecek robotların üretilebileceğini bize göstermektedir.

Ex-Machina ve Chappie filmleri bu konuda en büyük örneklerden bir tanesi. Kahramanımız Chappie (J) aslında güvenlik kameralarının akıllı hali gibi bir yapıya sahip. Fakat bir insan gibi gelişmeye açık. Diğer filmde ise (Ex-Machina) asıl denek bir insan ve robotların insanlar üzerinde ne gibi etkilerinin olabileceği ölçülüyor. Daha ileri gitmiş çalışmalar dahi mevcut bu konuda. Yapay zekanın yazdığı Sunspring filmi, oynanması her ne kadar zor olsa da aktörlerini ve bütün dünyayı şaşkına çevirmiş ürünlerden birisidir. Film, yazarı ile birlikte tamamen bilim kurgu dalına konu olmuştur.

3.Teknolojik Gelişmelerin Sosyal Yapıyla Çatışması

Teknolojik gelişmeler bu manada maalesef (özellikle de ülkemiz açısından) sosyal yapının o gelişmeye ne kadar hazır olduğunu bağlı olarak toplum içerisinde yer edinebilmektedir. Bu konuda Cem YILMAZ’ın dediği gibi: “ Elimizdeki alet bizi uzaya çıkarabilecek derecede donanımlı; fakat biz bir resim çekmekten bile aciz olabiliyoruz.”

Bu açıdan düşünüldüğünde teknolojik gelişmelerin her ne kadar güzel olduğu düşünülse de öncesinde toplumun bu gelişmeye hazır edilmesi, gerekli bilgi donanımını edinmesinin gerekliliği gözler önüne serilmektedir.

Cevap bırakın